Kiadványok a korai iskolaelhagyás témájában

A korai iskolaelhagyás megelőzése - Erasmus+ projektek tükrében (2018)

A kiadvány egyszerre szól a lemorzsolódásról mint folyamatról, eseményről vagy éppen döntésről; a korai iskolaelhagyásról mint statisztikai fogalomról; de néhány példán és jó gyakorlaton keresztül leginkább arról, milyen eszközeink, módszereink és lehetőségeink vannak arra, hogy ezeket elkerüljük

Minden diák számít! (2017)

A kiadvány az Európai Bizottság által támogatott három éves CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! (Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért) című projekt megvalósítását mutatja be. A 2014 és 2017 tavasza között zajló pedagógiai kísérlet három kelet-közép-európai ország – Szerbia, Szlovénia és Magyarország – szoros együttműködésére épült, melyet a dán és holland partnerek segítettek.

Végzettséget mindenkinek! - Kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában (2014)

A korai iskolaelhagyás problémakörét hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel és széles körű társadalmi konzultációval körbejáró projekt egyik eredménye a Végzettséget mindenkinek! Kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában című kiadvány.

Az I. és a III. fejezetekben szakmai körképet olvashat, a II. fejezetben a konferenciák, műhelymunkák, szakmai beszélgetések gazdag élményanyagát találja. A II. fejezet így kötetlenebb műfajú, a helyi kezdeményezések és az egyéni vélemények továbbadását előtérbe helyező színes mozaikkép. A melléklet egyrészt esetleírásokat tartalmaz, amelyekkel szembesülni szívszorító, de nem megkerülhető élmény: érteni, látni, tudni kell, hogy ki és milyen sors áll egy „eset" mögött. A mellékletben találja annak a további böngészésre érdemes „kincsesbányának" az elemeit is, amely a kötet kereteibe nem fért bele, de ami miatt az olvasó talán kedvet kap felkeresni a projekt honlapját.