Crocoos - Előzzük meg a lemorzsolódást!

Minden diák számít.

Jelen kötet a Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért című projekt megvalósítását mutatja be. A 2014 és 2017 tavasza között zajló pedagógiai kísérlet három kelet-közép-európai ország – Szerbia, Szlovénia és Magyarország – szoros együttműködésére épült, melyet a dán és holland partnerek – ahogyan őket a projekt során neveztük – a “kritikus barát” szerepében segítettek. Az együttműködés fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és alkalmazhatóságának tesztelése volt 15 pilot iskolában, randomizált kontrollált vizsgálat keretében. A kísérlet eredményei – a megvalósító projektpartnerek szándéka szerint – hozzájárulnak a közös európai tudáshoz a korai iskolaelhagyás megelőzésében. 

Vitathatatlan tény, hogy az iskolai klíma és a tanár-diák kapcsolat minősége meghatározó szerepet játszik a korai iskolaelhagyás jelenségében, így alapvető fontosságú, hogy minőségi változást érjünk el az iskolák működésében, valamint hogy növekedjen a tanárok problémaérzékenysége.

A Crocoos - Előzzük meg a lemorzsolódást! betekintést kíván nyújtani a kísérletben résztvevő öt magyar iskola munkájába, bemutatva az általuk is megélt szemfelnyitó pillanatokat, mozaikszerűen felvillantva a fejlesztési folyamat néhány elemét. A legtöbb iskolai történet és a tanultak összegzése rávilágít arra, hogy a projekt során végzett tevékenységek által nőtt a tanárok érzékenysége a lemorzsolódás problémája iránt, megerősödtek készségeik a diákokkal való bizalom kiépítésében, amit bátran értékelhetünk első fontos lépésként a befogadó iskolai klíma megteremtésében.

Töltse le kiadványunkat PDF-ben!