Végzettséget mindenkinek!

Kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában

Kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában.

A Tempus Közalapítvány és partnerei – a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – egyéves, közös projektjükben arra vállalkoztak, hogy a korai iskolaelhagyás problémakörét hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel és széles körű társadalmi konzultációval járják körbe.

Ennek keretén belül számos tanulmány – a korai iskolaelhagyás problémájának hazai kontextusát bemutató helyzetelemzés, illetve a téma egy-egy aspektusát részletesen megvilágító írás, nemzetközi kutatási eredmények és európai tanulmányutak összefoglalója – született. A gyűjtemény a www.qall.tka.hu oldalon érhető el, ahol a tanulmányokon túl megtalálható azon széles körű társadalmi konzultáció bemutatása is, amely hét regionális konferencia eredményeként gyűlt össze mintegy hatszáz, az oktatási, a szociális, a kulturális, a foglalkoztatási, az egészségügyi és további szektorok – állami és civil – képviselőinek részvételével.

A sokszínű és nagy mennyiségű tudást, információt és élményt a projekt szakértői igyekeztek szintetizálni. Az I. és a III. fejezetekben szakmai körképet adunk, a II. fejezetben a konferenciák, műhelymunkák, szakmai beszélgetések gazdag élményanyagának megosztására vállalkoztunk. A II. fejezet így kötetlenebb műfajú, a helyi kezdeményezések és az egyéni vélemények továbbadását előtérbe helyező színes mozaikkép. A melléklet egyrészt esetleírásokat tartalmaz, amelyekkel szembesülni szívszorító, de nem megkerülhető élmény: érteni, látni, tudni kell, hogy ki és milyen sors áll egy „eset" mögött. A mellékletben felsoroltuk annak a további böngészésre érdemes „kincsesbányának" az elemeit is, amely a kötet kereteibe nem fért bele, de ami miatt az olvasó talán kedvet kap felkeresni a projekt honlapját.

Bízunk abban, hogy a kötet tartalmával segíthetjük a helyi és a rendszerszintű megoldások megtalálását, előmozdíthatjuk a témában elengedhetetlen szektorközi együttműködést és ezzel hozzájárulhatunk a hazánkban egyre növekvő arányú korai iskolaelhagyás problémájának megfékezéséhez.

Szerzők: 

Bognár Mária (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.)
Imre Anna, Kállai Gabriella, Mártonfi György, Tomasz Gábor (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Szegedi Eszter, Mihályi Krisztina, Juhász Judit (Tempus Közalapítvány)

Töltse le kiadványunkat PDF-ben!