Eszközök és jó gyakorlatok

Az ESLplus projekt jógyakorlat gyűjteménye és személyes videó történetei

A Tempus Közalapítvány koordinálásával megvalósult ESLplus projekt (ESL = early school leaving = korai iskolaelhagyás) keretében létrehozott ESLplus portál célja aktívan hozzájárulni az iskolát végzettség nélkül elhagyó diákok számának csökkentéséhez azáltal, hogy gyakorlati segítséget nyújt az ezen diákokkal foglalkozó szakembereknek.

A portál tartalma jól használható érzékenyítésre és inspirálódásra a mindennapi munka során a témában, képzési programok tervezéséhez, szemléltető anyagok kiválasztására tréningekhez, nemzetközi összehasonlító statisztikai elemzések készítésére.

A jó gyakorlat gyűjteményben európai tanárok, iskolák, oktatásirányítók bevált megoldásait ismerhetik meg és inspiráló személyes történeteket nézhetnek meg vagy olvashatnak tanároktól és diákoktól rövid videók és írott történetek formájában.

A CroCooS projekt eszköztára

A CroCooS - Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt célja egy intézményi korai jelző- és beavatkozási rendszer kidolgozása, és három országban történő tesztelése volt a partner országokban már működő adatok összegyűjtése és elemzése alapján. A CroCooS Eszköztár a lemorzsolódás megelőzését célzó gyakorlati megoldások gyűjteménye. Az adatbázisban egyszerű eszközöket talál, melyek intézményi használatát a részletes Útmutató áttanulmányozása után javasoljuk.