Felhívás a Tempus Közalapítvány Módszertani Ötlettárában való megjelenésre

A Módszertani Ötlettár az előző években nagy népszerűségnek örvendő Digitális Módszertár és Erasmus+ Módszertani Ötletgyűjtemény ötvözésével létrehozott új felület.

Az Ötlettár gazdagítására Felhívást teszünk közzé: 2024. július 1. és 2024. augusztus 16. között várjuk azok jelentkezését, akik megosztanák saját ötleteiket az Ötlettár felhasználóival. A feltöltött módszertani ötleteket szakértők értékelik, amelyek közül a legjobbnak ítélt ötletek Digitális Pedagógus és Oktatói Díjat kapnak. A díjazottak számára szakmai kiadványainkban, valamint a 2024 telén megrendezésre kerülő A tanulás jövője konferencián is lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra.

Az Ötlettár adatbázisa az előző évek építkezésének köszönhetően immár több mint 1500 tanárok által kipróbált, szakértők által lektorált, valamint rövidebb - elsősorban Erasmus mobilitáson, képzésen, projekt keretében kidolgozott vagy tanult - módszertani ötlettel gazdagodott. Osszuk meg egymással tudásunkat, hiszen az oktatás fejlesztése közös ügyünk!

A Felhívásban - az egyre sokszínűbb feltöltések miatt – megjelennek olyan fókusztémák is, amelyek az ötletek pontozásánál előnyt jelenthetnek. Az erre vonatkozó információkról, valamint a dokumentumok feltöltésének minőségével kapcsolatos fejlesztő javaslatainkról a „Ki nyerheti el a Digitális Pedagógus és Oktatói Díjat?” fejezetnél olvashatnak részletesen.


Ki tölthet fel ötletet az Ötlettárba?

Pedagógusok, oktatók, a pedagógusok és az oktatók együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve a tanárképzésben résztvevő hallgatók jelentkezését várjuk.


Kategóriák

Az idei pályázatban, tekintettel az előző évek sikerére, ismét két kategóriában hirdetünk meg díjakat:

 • Óratervek 
 • Projektek 

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a különböző volumenű és eltérő hosszúságú pedagógiai folyamatok összehasonlítása rendkívül nehézzé teszi az értékelést és az összehasonlítást, miközben mindkét ötlettípusra nagy igénye van az Ötlettár látogatóinak.

Óratervek (1-2 órás pedagógiai folyamatok) és projekttervek (legalább 3 tanórányi pedagógiai folyamatok) egyaránt benyújthatók, egy feltöltő akár mindkét kategóriába tölthet fel ötletet. Jelentkezni olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó ötlet (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely

 • kapcsolódik a Felhívás felsorolt átfogó céljaihoz;
 • kreatív, innovatív digitális pedagógiai ötletet mutat be a felhasználást segítő részletezettséggel, illetve az ötlet adaptálását támogató csatolmányokkal, dokumentumokkal, sablonokkal; 
 • a tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható;
 • problémaközpontúan reflektál a digitális jólét, digitális biztonság és a tanítási-tanulási folyamat digitális térben zajló folyamataira, jelenségeire, kihívásaira.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezni 2024. július 1-től a Tempus Közalapítvány Módszertani Ötlettárának felületén lehet egy ötlet feltöltésével. 
A feltöltéséhez szükséges egy személyes profil létrehozása, melybe bejelentkezve lesz elérhető a feltöltési űrlap. Egy ötlet feltöltése egyúttal a jelentkező adatainak, motivációjának, a módszertani ötlet leírásának és segédanyagainak (pl. kép, háttérdokumentum, link, stb.) a feltöltését is jelenti.


Határidők és ütemezés

 1. A Felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2024. július 1. (hétfő) 0:00 óra.
 2. A feltöltések határideje (rögzítési határidő): 2024. augusztus 16. (péntek) 23:59 óra.
 3. A Felhívásra jelentkezők tájékoztatása, a díjazott ötletgazdák értesítése: 2024 szeptemberében.
 4. A Digitális Pedagógus és Oktatói Díjak átadása és a díjazottak bemutatkozása a Konferencián: 2024. december 05-én.

Ügyfélszolgálat és kapcsolat a szervezőkkel

E-mail: atanulasjovoje@tpf.hu
Telefon (központi): (+36 1) 237 1300
TKA általános ügyfélszolgálat: (+36 1) 237 1320
Jelentkezési felület: https://pedagogus-tudastar.hu/modszertani_otlettar 

Kérjük, az előkészületek és a feltöltés során vegye figyelembe, hogy a 2024. augusztus 16. 14:00 óra után érkező telefon és email megkeresésekre nem áll módunkban válaszolni. 
A Felhívással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9.00-17.00 óra között érhető el. 


A Módszertani Ötlettár átfogó céljai

Az Ötlettár a köznevelés és a szakképzés területén, a gyakorlatban hasznosítható ötleteket és eszközöket gyűjti össze és mutatja be a következő átfogó célokra építve:

 • tudásmegosztás;
 • digitális kultúra és digitális írástudás erősítése, tudatosítása, digitális kompetenciák fejlesztése;
 • a közösségi tanulás és a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel;
 • modern tanulási formák és csatornák kialakítása;
 • az ötletek felhasználása, adaptálása a napi gyakorlatba.

Mely ötletek kerülhetnek be a Módszertani Ötlettárba?

Az ötletek feltöltését és értékelését követően minden olyan ötlet bekerül az Ötlettárba, amely megfelel a jelen Felhívás általános feltételeinek és szempontjainak. Fontos körülmény, hogy amennyiben a feltöltő korábban már részt vett egyéb köznevelési vagy szakképzési projektben vagy továbbképzésekben (például Digitális Témahét vagy eTwinning), és az itt szerzett ötletekből átvesz adaptálási céllal, akkor részletesen fejtse ki jelen pályázatában, hogy az átvett anyaghoz képest mi az ő saját hozzáadott pedagógiai értéke.


Ki nyerheti el a Digitális Pedagógus és Oktatói Díjat?

Az Ötlettárba bekerült ötletek közül díjban olyan módszertani ötlet részesülhet, amely

 • világos, innovatív pedagógiai célokat fogalmaz meg;
 • az ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be egy téma feldolgozásán keresztül;
 • a tanulók fejlesztését, tevékenységeit támogató fejlesztő pedagógiai eszközrendszert mutat be;
 • a tanulókat fejlesztő értékelés és átgondolt értékelési stratégiák mentén vonja be a folyamatba;
 • a jelentkező(k) által önállóan kidolgozott és kipróbált, saját módszertani ötletet küld be;
 • célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, a tanulóközpontú megközelítés erősítése;
 • bárki számára elérhető program/szoftver/platform/alkalmazás felhasználását célozza meg;
 • felhasználóbarát (érthető, jól illusztrált, ésszerű és elegendő terjedelmű) formában teszi közzé;
 • hiteles képet nyújt a módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről, tapasztalatairól;
 • kellően részletezett, kidolgozott és alapos;
 • adaptálhatósága széles körű és javaslatot tesz az alternatív felhasználás formáira, lehetőségeire; 
 • továbbá előnyt jelent, ha a módszertani ötlet:
  • korábban nem került publikálásra;
  • differenciált módon mozdítja elő a mindenki számára elérhető digitális megoldásokat;
  • több pedagógus együttműködésében valósul meg.

A feltöltött módszertani ötlet legtágabb kategóriáját adja meg, például egy nyitó-záró gyakorlatokat is tartalmazó óravázlat esetében az Óravázlat vagy tevékenységterv választ jelölje be. A díjazásnál meghatározott 2 kategória magában foglalja az összes kiválasztható típust. Az óraterv kategóriába tartozik a rövid nyitó-záró vagy közösségépítő gyakorlat, az innovatív módszertani gyakorlat és az óravázlat vagy tevékenységterv. Projekt kategóriába tartozik a projekt vagy témahét, valamint a tematikus terv.

Ugyanazon jelentkező több kidolgozott ötletet is feltölthet, de ugyanazon feltöltő adott évben csak egy díjat nyerhet el. A korábbi évek felhívásainak keretében, vagy azoktól függetlenül, jelen Felhívás meghirdetését megelőzően a Digitális Módszertárba vagy Módszertani Ötletgyűjteménybe már beküldött ötletekkel csak érdemi változtatás esetén lehet újra jelentkezni. Amennyiben átdolgozott ötlet feltöltésével pályázna, kérjük részletezze, hogy milyen változtatásokat eszközölt, ami miatt újbóli megosztásra érdemesnek gondolja. (Amennyiben korábban díjat nyert az ötletével, az átdolgozott ötlettel már nem nyerhet díjat.)

A szakértők és a Felhívás kiírója által legjobbnak ítélt ötletek nyerhetik el a Digitális Pedagógus és Oktatói Díjat. A Felhívás eredményét, illetve a legjobbnak ítélt ötleteket a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, továbbá a Konferencián, valamint a médiában is bemutatjuk.

Amennyiben a pályázatok nagy száma ezt indokolja, a feltöltött ötleteket szakértőink egy előbírálat keretében előzetesen értékelik, és csak az előbírálat során kiválasztott ötletekhez írnak szakértői visszajelzést.


A jelentkező vállalja, hogy:

 • az általa benyújtott, a feltöltéssel nyilvános adatbázisba kerülő anyagon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná;
 • az általa készített anyagot a Felhívás kiírója további ellentételezés nélkül felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten (az ötletgazda megnevezésével);
 • az ötlet díjazása esetén a Tempus Közalapítvánnyal (továbbiakban TKA-val) kötendő megbízási szerződés értelmében vállalja, hogy a díjazott ötletet bemutatja a Konferencián, illetve egyeztetés alapján a TKA tematikus rendezvényein, kiadványaiban, illetve vállalja az Ötlettár népszerűsítését, kiadványokban és sajtóanyagokban való közreműködést;
 • rendelkezésre áll a Felhívás eredményeiről szóló tájékoztató tevékenységhez;
 • javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre az adaptálhatóság szempontjából;
 • hozzájárul a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez. 

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy:

 • a díjazottal megbízási szerződést köt a fenti pontban vállalt tevékenységekre;
 • a díjazottaknak, a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében pénzdíjazást ad;
 • a díjazottak számára biztosítja a TKA kiadványaiban, honlapján, illetve közösségi médiafelületein való megjelenést.