Értjük egymást? Értjük egymást!

Fókuszban a társadalmi befogadás

Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre

ertjuk_egymast_kep
Értjük egymást? Értjük egymást!

Az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél kö­zötti kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni. Az ösztönző otthoni környezet és a szülői részvétel döntő fontosságú a gyermek tanulási, kognitív, társadalmi és érzelmi fejlődésében. Gyakran előfordul azonban, hogy az iskola és a csa­ládok közti viszony problémás. Ennek egyrészt okai lehetnek a szülők előző oktatási ta­pasztalatai, iskolai végzettsége, kulturális és társadalmi-gazdasági hát­tere, az eltérő gyereknevelési stílus, vagy az iskolai „kultúrával” és „nyelvvel” kapcsolatban tapasztalt távolság. Másrészt az is előfordulhat, hogy a tanárok a szülőket passzívnak, vagy épp ellenkezőleg, tolakodónak tartják, illetve nincs elegendő idejük vagy tapasztalatuk ahhoz, hogy haté­konyan megszólítsák és bevonják a szülőket.

Műhelyünk célja, hogy a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportjának munkatársaival, és a meghívott előadóval együttműködve átgondolni, hogy milyen eszközökkel tudjuk támogatni az iskola és a családok közötti kommunikáció fejlesztését, ami segíthet kiépíteni a bizalmat és a kölcsö­nös megértést. Műhelyünk célcsoportjai: iskolavezetők, pedagógusok, ifjúságvédelmi felelősök, pedagógiai szakszolgálatok, szociális és gyermekvédelmi intézmények szakemberei, iskola-egészségügyben dolgozók és civil szervezetek képviselői, illetve a témában érintett további szakemberek.

A STAIRS projekt
A Tempus Közalapítvány társadalmi befogadást támogató projektje, valamint az ún. „Átfogó iskolai megközelítés” stratégiája, amelyben az iskolák döntő szerepet játszanak abban, hogy minden tanuló – az egyéni és családi, valamint társadalmi-gaz­dasági helyzetétől és élettapasztalatától függetlenül – maradéktalanul kihasz­nálhassa az összes fejlődési lehetőségét.

A Deák Diák iskola jó gyakorlatát a társadalmi befogadás témájában
Amely állami keretek között működtet esélyteremtő inkluzív iskolát, sok éves tapasztalattal, folyamatos reflektálással és fejlődéssel. A leírás bemutatja azokat a formális (pl. szülői értekezlet) és informális (pl. társasági esemény) módszereket, amelyek egyaránt használhatók a gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére, illetve kitér a digitális tanrend okozta kihívásokra is.