Ha az általános iskola felső tagozatosai számára vonzóvá tudjuk tenni az önkéntességet, örökre "megfertőzzük" őket

Gulyás Judit "Quizlet-kulcs a tanulói autonómiához" című projektjével hangolta össze a számtalan, órákon használatos applikációt

A Digitális Módszertár az egyik legnagyobb hazai pedagógiai módszertani gyűjtemény, amely az IKT eszközök kreatív használatát segítő, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó ötletek és dokumentumok tára. Sajátossága, hogy tartalmi elemei valós pedagógiai gyakorlaton alapulnak, azaz a köznevelésben dolgozó pedagógusok által feltöltött, gyakorlatban kipróbált elemek. A Digitális Módszertár tartalmait regisztrációt követően bárki, ingyenesen elérheti.
A Tempus Közalapítvány hosszú évek óta fordít figyelmet a köznevelésben dolgozó pedagógusok szakmai módszertani támogatására, az egymástól tanulás kultúrájának elterjesztésére és a jó pedagógiai gyakorlatok megosztására, kiemelésére. Ezért a Közalapítvány 2013 óta minden évben – így idén júliusban már tizenegyedik alkalommal - hirdette meg a Digitális Módszertár bővítését célzó felhívását. A felhívás keretében olyan projekteket és óraterveket vártunk, amelyek innovatívan, pedagógiai célokat jól támogatva vonják be a technológiai eszközöket a tanórai vagy tanórán kívüli tanulásba. Szakértőink 47 feltöltött módszertani ötlet közül választották ki, hogy melyek kerülhetnek be a Digitális Módszertárba, és melyek kaphatnak Digitális Pedagógus díjat.

„Arra gondoltam, hogy megosztom ezt hasonló cipőben járó kollégákkal”

Kezdetben azt gondoltam, hogy a tanórák változatosságát az fogja garantálni, ha az applikációk sokaságát használom egy tanórán. Aztán beláttam, hogy a sokféleség nem fekszik mindenkinek, és még a legdigitálisabb gyerek is belefárad a platformok váltogatásába. Ezért kezdtem el beleásni magam hogyan lehetne egy platformból a lehető legtöbbet kihozni úgy, hogy az a legtöbb tanulótípusnak segítséget és örömöt jelentsen a tanuláshoz – vagyis digitálisan differenciálni. Ez a program teret nyit a differenciálásra és exponenciálisan növeli a tanulói autonómiát, ami a többszörösen elágazó óratervekben mutatkozik meg. Mindegyik folyamatnak van legalább két, de inkább három változata, amivel személyre szabhatjuk az adott feladatot. Ehhez viszont kevés forrást találtam, ezért amikor a Quizletben felismertem a benne rejlő lehetőséget, arra gondoltam, hogy megosztom ezt hasonló cipőben járó kollégákkal.

Nem titkolt célom minden lehetséges módon támogatni a diákjaimat, mert azt vallom, hogy a diákok munkáival nyert pénzt a diákokra kell fordítani. Egy-egy módszertani pályázat nyereményéből közös programokat szervezünk a tanulócsoporttal, akinek a munkáját beadtam, eszközöket szerzünk be a tanórák minőségének javításához, vagy éppen a nehezebb helyzetben lévő diákokat támogatjuk.

quizlet_live

Két tanóra közötti szünetben is megváltottuk a világot

Sokat köszönhetek előző iskolámnak, a Hunfalvynak, ahol az Erasmus + programok disszeminációi során mélyült az IKT jártasságom és egy olyan kollegiális szakmai légkör vett körül, amiben a két tanóra közötti szünetben is megváltottuk a világot. Azért, hogy az ötleteim idővel beérni látszanak és projektté állnak össze, új iskolámnak, az Entznek vagyok hálás, ahol olyan megbecsülés és támogatói légkör vesz körül mind a vezetőség, mind a kollégák részéről, amiben nyugalomban tudom rendszerbe foglalni és kipróbálni az új ötleteimet. A diákok az újat mindig érdekesnek tartják, a figyelmet és a törődést meghálálják, és értékelik azt, ha a munkájuknak van kézzel fogható eredménye, így az ő együttműködésük inspirálóan hat.

Új feltöltőként arra törekednék, hogy a digitális sokféleségből olyan eszközöket válasszak, amik a legsokoldalúbban felhasználhatók, hogy minél szélesebb korosztályt és tanulótípusok és tanulási nehézségek tekintetében minél változatosabb tanulócsoportot elérjek, így a Digitális Módszertárban böngésző kollégák egy jól adaptálható, igazán hasznos eszközre találhassanak. 

Örökre „megfertőzzük” őket

Először célszerű részfeladatokra rákeresni az adott témakörben és azokat beépíteni egy saját tanórába. Erre kiválóan alkalmas a „módszer alkalmazásának időtartama” szűrő. Amikor már 10-15 perceket jól tudunk hasznosítani, bele lehet vágni egész órás, vagy akár több órán átívelő projektekbe. Az óratervekben megadott linkek önállóan is lehetnek érdekességek, akár házi feladatként is kiadhatók.

A forgószínpad módszer nem újdonság, de tapasztalataim szerint kevésbé kedvelt a kollégák körében. Többen félnek attól, hogy a diákok nem tudnak egyedül kezelni egy hallott szövegértést vagy ha nem ülünk a nyakukon, nem végzik a páros beszédgyakorlatokat. Pedig egy jól kitalált, öt különböző skill-t (olvasott- és hallott szövegértést, íráskészséget, beszédet, és valamilyen egyszerűbb nyelvtant vagy szókincset) gyakoroltató feladattal 45 percet nagyon változatossá lehet tenni, és a folyamatot részenként is jól lehet differenciálni. 

Fenntarthatóság és önkéntesség témakörben vannak ötleteim, már lezárult vagy éppen folyamatban lévő projektjeim fiatal felnőtt csoportokkal. Azon gondolkozom, hogyan lehetne ezeket az ötleteket fiatalabb korosztályokra adaptálhatóvá tenni, mert hiszem, hogy ha az általános iskola felső tagozatosai számára vonzóvá tudjuk tenni az önkéntességet, örökre „megfertőzzük” őket.Ismerje meg Gulyás Judit "Quizlet-kulcs a tanulói autonómiához" című projektjét! 

A Digitális Pedagógus Díj elismerésben részesült projekteket interjúsorozatban mutatjuk be honlapunkon. Fedezze fel a 2023-as díjazottakat, valamint a korábbi évek elismert proketjeit.

Fotó: Gulyás Judit - Quizlet-kulcs a tanulói autonómiához című projektje