A feltöltött anyaggal is hozzájárulhatok a közösségi tudásépítéshez és az innovatív oktatáshoz

Mataisz Zsuzsanna és Kardos Kornélia közösen dolgozták ki a "Magyarság Óperencián innen és túl" című projektjüket, mellyel Digitális Pedagógus Díjat nyertek.

A Digitális Módszertár az egyik legnagyobb hazai pedagógiai módszertani gyűjtemény, amely az IKT eszközök kreatív használatát segítő, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó ötletek és dokumentumok tára. Sajátossága, hogy tartalmi elemei valós pedagógiai gyakorlaton alapulnak, azaz a köznevelésben dolgozó pedagógusok által feltöltött, gyakorlatban kipróbált elemek. A Digitális Módszertár tartalmait regisztrációt követően bárki, ingyenesen elérheti.
A Tempus Közalapítvány hosszú évek óta fordít figyelmet a köznevelésben dolgozó pedagógusok szakmai módszertani támogatására, az egymástól tanulás kultúrájának elterjesztésére és a jó pedagógiai gyakorlatok megosztására, kiemelésére. Ezért a Közalapítvány 2013 óta minden évben – így idén júliusban már tizenegyedik alkalommal - hirdette meg a Digitális Módszertár bővítését célzó felhívását. A felhívás keretében olyan projekteket és óraterveket vártunk, amelyek innovatívan, pedagógiai célokat jól támogatva vonják be a technológiai eszközöket a tanórai vagy tanórán kívüli tanulásba. Szakértőink 47 feltöltött módszertani ötlet közül választották ki, hogy melyek kerülhetnek be a Digitális Módszertárba, és melyek kaphatnak Digitális Pedagógus díjat.

Mi motiválta önöket arra, hogy feltöltsék ötletüket a Digitális Módszertárba?

Kardos Kornélia: eTwinning-es kolléganőm, Mataisz Zsuzsanna ötlete alapján döntöttem úgy, hogy töltsük fel projektünket a Digitáis Módszertárba. Hiszek abban, hogy az oktatási anyagok és a tudás megosztása segíthet a pedagógus kollégáknak újabb ihletet meríteni munkájukhoz és a feltöltött anyaggal is hozzájárulhatok a közösségi tudásépítéshez és az innovatív oktatáshoz. 

Mataisz Zsuzsanna: Mentorom, Kiss Mónika, eTwinning nagykövet ismertette meg velem a Digitális Módszertárat. Több közös projektben működtünk együtt csoportjainkkal, és ezek közül néhányat már feltöltöttünk a felületre.

Kik vagy mik segítették, hogy díjazott ötletet töltsenek fel? 

Mataisz Zsuzsanna: Elvégeztem az eTwinning program ingyenes, akkreditált továbbképzését, melyen a projektek megvalósításának módszertanával, és hasznos digitális eszközökkel, alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődő pedagógusok. A „Projektpedagógia a digitális technológia támogatásával az Intel Teach Essential módszertan alapján” továbbképzésen mélyíthettem ismereteimet a projekttervezésétől a projekt megvalósításához szükséges lépéseken át a projektekben történő folyamatos visszajelzésig, értékelésig.

Kardos Kornélia: A díjazott ötlet feltöltése mögött számos tényező állt.

  1. Kolléganőm, Mataisz Zsuzsanna felkérése, hogy pályázzunk a Magyarság Óperencián innen és túl eTwinning projektünkkel a Digitális Módszertárba.
  2. Különböző képzések és tanfolyamok, ahol megismerhettem új pedagógiai módszereket, IKT technológiákat, applikációkat, amelyeket nagyszerűen ki lehetett használni az oktatás és a projektünk megvalósítása során.
  3. Projektpartnereink, diákjaik és szüleik Óperencián innen és túl, akik bevonásával továbbgondoltuk, tökéletesítettük és megvalósítottuk ötleteinket.

Mit ajánlanának azoknak a pedagógusoknak, akik még nem használták a felületet?

Mataisz Zsuzsanna: Úgy gondolom, hogy nagyon sok innovatív pedagógus dolgozik az oktatási intézményekben, akik remek ötleteket valósítanak meg közösségeikben. Már csak egy lépés hiányzik, hogy el is higgyék, jó úton járnak, és meg merjék mutatni másoknak, milyen kreatívak. Az új feltöltőknek érdemes lehet a módszertárba már feltöltött ötletek leírásait áttekinteni, így képesek lesznek saját ötletüket, és annak megvalósítását átgondolni, összefoglalni a felület adta gondolatmenet mentén. Ez egyfajta önreflexióra is késztetheti a pedagógusokat, mely nélkülözhetetlen a munkánkban.

Kardos Kornélia: Legyenek nyitottak új ötletekre, olvassák el a kollégák feltöltött munkáit, ne féljenek feltölteni sajátokat és osszák meg tudásukat „kincseiket“ a felületen.

Milyen kimagaslóan jó megoldást vagy innovatív elemet emelnének ki a feltöltött ötletükben?

Kardos Kornélia: Kimagaslónak tartom azt, hogy projektünket a világjárvány ideje alatt készítettük, amikor több iskola és hétvégi magyar iskola a szigorú intézkedések miatt az online térben müködött. Továbbá azt, hogy az eTwinning hálózatán kívül nem európai iskolák (Birminghami Magyar Tanoda, Bostoni Magyar Iskola, Zrínyi Ifjúsági Kör - Buenos Aires és Magyar Iskola Sydney) is örömmel és aktívan kapcsolódtak be projektünkbe, erősítve közös gyökereinket és magyarságunkat.

Mataisz Zsuzsanna: A Magyarság Óperencián innen és túl című eTwinning projektben egy egész tanéven át működtünk együtt. A résztvevő gyerekek többsége alsó tagozatos volt, de csatlakoztak felső tagozatos és középiskolás korosztályból is. A projekt túlmutat az eTwinning európai közösségének keretein: ez a projektpartnerektől folyamatos egyeztetést, nagyfokú rugalmasságot követelt, a megfelelő digitális technológiák alkalmazásával mégis élővé tudtuk tenni kapcsolatainkat.

Gyerekek körben állnak és tenyerükben piros fehér zöld színű kerámia virágot tartanak

Ki tudnának emelni valamilyen módszert vagy eszközt, amit szívesen ajánlanak más pedagógusoknak is?

Kardos Kornélia: Ajánlásom egy ingyenesen használható Microsoft alkalmazás, a Flip (régi nevén Flipgrid) egy olyan kreatív és interaktív videómegosztó platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára rövid videók készítését és megosztását. Az oktatásban számos módon használható, különösen a tanulók részvételének ösztönzésére és az aktív kommunikációra. Alkalmazható projekt alapú és közösségi tanulásra, reflexióra, önreflexióra és nyelvtanulásra is.

Mataisz Zsuzsanna: A projektben végzett munkafolyamatot mutattuk be a BookCreator programmal. Szövegek, képek, hangok, videók, linkek beillesztésével tettük teljessé a beszámolót. Ingyenesen, tanárként regisztrálhatunk, közös e-mail címmel regisztrálva csoportok tudnak közösen dolgozni ugyanazon a könyvön. Témánkhoz megfelelő sablont, hátteret választva, változatos betűtípusokkal és színekkel alakíthatjuk a digitális történet megjelenését. Az elkészített könyv könnyen megosztható, beágyazható más felületekre. A projektünk összefoglalója, a Kalendárium itt érhető el.

Mit ajánlanak azoknak, akik tanóráikra keresnek ötleteket a Digitális Módszertárban? Hogyan hasznosíthatóak legjobban a feltöltések?

Kardos Kornélia: A Digitális Módszertár adatbázisában a kereső funkció és részletes keresés használatával a megjelenő ötletek elolvasása ihletet adhatnak a kollégáknak. Használják bátran!

Mataisz Zsuzsanna: Természetesen minden osztály, közösség képességei, fejlettségi szintje más, tehát mindenképp adaptálni kell az ötleteket saját csoportunk sajátosságait figyelembe véve. A módszertani ötletek inspirációt nyújtanak saját kreativitásunk kibontakozásához. A feltöltő pedagógusok örömmel segítenek, ha valamely projektük megvalósításához a részletes leíráson túl további segítséget kérnek az érdeklődő kollégák.

Milyen projektet várhatunk jövőre?

Mataisz Zsuzsanna: Jövőre ismét első osztályosaim lesznek. Ahhoz, hogy számukra megfelelő projektet tervezzek, mindenekelőtt meg kell ismernem őket, hiszen fontos, hogy a készségeiknek, képességeiknek megfelelő, az érdeklődésüket figyelembe vevő tevékenységekbe tudjam bevonni őket. 

Ajánlanának egy másik kedvenc feltöltést a Digitális Módszertárból?

Kardos Kornélia: Kedvencem lett Csikó Szilvia és Dénesné Szak Andrea „A mi kis okos falunk“ projektje. A projekt résztvevői arra keresték a választ, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíthet az elöregedő falvakban élő emberek életében.

Mataisz Zsuzsanna: Kiss Mónikával közösen töltöttük fel a tűz témával foglalkozó Sziporkák projektet. Fő célunk a TŰZ témakör lehető legszélesebb körű feldolgozása volt. A környezetismerethez kapcsolódó tudástartalmakon túl törekedtünk minél több műveltségterület bevonására, így a megvalósítás a vizuális kultúra, technika és tervezés, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, etika, digitális kultúra, testnevelés tanórákon valamint tanórán kívüli tevékenységek során történt. A projektjeinkben az ismeretszerzésen, készségfejlesztésen túl mindig kiemelt cél az aktuális közösségeink fejlesztése. A Sziporkák projektet a tűzhöz kapcsolódó közös játékkal zártuk, ahol a gyerekek és szüleik közösségi élménnyel gazdagodhattak, megélhették az együvé tartozás, a közös játék örömét.


Ismerje meg Mataisz Zsuzsanna és Kardos Kornélia Magyarság Óperencián innen és túl című projektjét! 

A Digitális Pedagógus Díj elismerésben részesült projekteket interjúsorozatban mutatjuk be honlapunkon. Fedezze fel a 2023-as díjazottakat, valamint a korábbi évek elismert proketjeit.


Fotó: Mataisz Zsuzsanna és Kardos Kornélia Magyarság Óperencián innen és túl című projektje