Európai Innovatív Tanítási Díj

Az Európai Oktatási Térség 2025-ig tervezett megvalósításának részeként hozta létre az Európai Bizottság az Európai Innovatív Tanítási Díjat.

Az Európai Innovatív Tanítási Díj azzal a céllal jött létre, hogy az oktatás állandóan változó világában reflektorfénybe kerülhessenek az Erasmus+ projektekben megjelenő innovatív tanítási és tanulási gyakorlatok, és munkájukért elismerésben részesülhessenek a tanárok és a köznevelési intézmények.

Az Európai Innovatív Tanítási Díj célja, hogy:

 • elismerje a pedagógusok, az óvodák és az iskolák erőfeszítéseit, láthatóbbá tegye a munkájuk eredményeit,
 • azonosítsa és népszerűsítse a kiemelkedő minőségű tanítási és tanulási gyakorlatokat,
 • támogassa az oktató-nevelő munkát végző munkatársak közös tanulási lehetőségeit,
 • kiemelje az Erasmus+ program értékeit az európai pedagógusok közti együttműködések érdekében.

A díjra a jelölteket a nemzeti irodák választják ki a köznevelés és/vagy a szakképzés területéről 2021 és 2027 között.

A nemzeti irodák országonként az alábbi négy kategóriában jelölhetnek díjazottakat:

 • Kisgyermekkori nevelés és gondozás
 • Általános iskola
 • Gimnázium
 • Szakmai alapképzést biztosító intézmény

Az Európai Innovatív Tanítási Díj idei témája

Az Európai Bizottság által 2022-re meghatározott központi téma az Együtt tanulás a kreativitás és a fenntarthatóság támogatása érdekében. A téma kapcsolódik az Új Európai Bauhaus elnevezésű bizottsági kezdeményezéshez.

Európai Innovatív Tanulási Díj

Formai feltételek – díjazottak kiválasztása

A magyarországi díjazottak alapvetően a 2017-2021 között elkezdett magyar koordinációjú KA101, KA102, KA201, KA219, KA226, KA227, KA229 projektek közül választhatók ki, melyek teljes lezárása – beleértve a tartalmi és pénzügyi beszámoló elfogadását – megtörtént a díjazottak kiválasztását megelőzően és a projekt záróbeszámolója legalább 80 pontot kapott a tartalmi értékelés során. Egy projekt csak egyszer kaphatja meg ezt az elismerést az Erasmus+ programban. Különleges esetben, amennyiben egyes kategóriákban nincs megfelelő jelölt, 2014-2016 között elindult projekt is lehet díjazott. A hazai díjazottakat az elfogadott záróbeszámolók tartalmi értékelése alapján a Tempus Közalapítvány választja ki 2022 tavaszán.

Bírálati szempontok

módszertanMilyen mértékben tekinthető(k) innovatívnak a projektben alkalmazott tanítási és tanulási megközelítés(ek)?
 • Több tudományt, szakterületet érintő megközelítések
 • Kulcskompetenciák fejlesztése (tudás, készségek és hozzáállás)
 • Formális, nem-formális, informális tanuláshoz való kapcsolódás
 • Inklúzió, részvétel, együttműködés
 • Digitális eszközök innovatív használata (különösen az eTwinning)
 • Tanulók aktív szerepe a tanulási folyamatban
tanulási környezetMilyen mértékben támogatta a projektben alkalmazott tanulási környezet a különböző innovatív tanítási és tanulási megközelítéseket?
 • Iskolák, mint az innováció forrásai
 • Tanulási felületek kreatív használata
 • Elérhető erőforrások fenntartható használata
 • Teljes iskola megközelítés
 • Szektorközi együttműködés
pedagógusokMilyen mértékben hatottak a projektbe bevont pedagógusok az innovatív tanítási és tanulási folyamatokra?
 • Tanárok, mint innovátorok
 • Tanári kompetenciák
 • Tanári együttműködés és egymástól tanulás
hatásMi a projektben megvalósult innovatív tanítási és tanulási gyakorlat hatása?
 • Közvetlen hatás különböző célcsoportokra
 • Hátrányos helyzetű résztvevők bevonása
 • Szélesebb körű hatás (más tanulókra, tanárokra, iskolákra, helyi közösségekre)

Az elismerés

Az Európai Innovatív Tanítási Díj elsősorban szimbolikus elismerést jelent. A díjazott projektek európai és nemzeti szinten egyaránt széleskörű népszerűsítési kampányban vesznek részt, amelynek során, mint innovatív jó gyakorlati példákat az oktatásban mutatnak be.

2022 októberében online európai eseményt szervez az Európai Bizottság, amelynek keretében átadják a díjat és lehetőséget biztosítanak az EITA elismerésben részesült projektek bemutatkozására, illetve természetesen a projektet képviselő munkatársak között lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre is.

A 2021-ben Európai Innovatív Tanítási Díjat nyert projektekről és az átadó konferenciáról a linken olvashat.