Alma a fán 5.

Az interjúkötetet sorában ötödikként megjelent kiadvány az oktatás kulcsszereplőit, illetve az ő szakmai fejlődésüket és támogatásukat helyezi fókuszba.

Immár ötödik alkalommal nyújthatunk át az olvasóknak Alma a fán interjúkötetet, mely alapjaiban illeszkedik az elődei által megteremtett hagyományokhoz, ugyanakkor első ízben közvetlen módon magukat a pedagógusokat, az oktatás kulcsszereplőit, illetve szakmai fejlődésüket és támogatásukat helyezi a fókuszába - egy olyan pedagógiai közegbe helyez(ked)ve, ahol érték az egymástól való tanulás, a tudásmegosztás is.

A téma előtérbe kerülésére annak oktatáspolitikai vonatkozású folyamatait és a tanárképzés európai trendjeit bemutató bevezető írás adja meg a választ, míg a kötet aktualitásához egy most záruló, a pedagógusok együttműködéséről, az együttműködő (kollaboratív) tanulás szerepéről fontos tanulságokkal járó, a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportja által koordinált nemzetközi projekt, az EFFeCT járul hozzá. Az ennek megvalósítása során kiérlelt szemlélet olyan pedagógiai közeget teremtett a projekt résztvevői és közreműködői számára, amelyben érték az egymástól való tanulás, a tudásmegosztás, és amelynek nem célja, hanem természetes velejárója a szakmai fejlődés.

A 21. század társadalmi-gazdasági folyamatainak óriási léptékű változásai és az ebből fakadó kihívások megkerülhetetlenné teszik a pedagógusok mai szerepének és szakmai útjának átgondolását, a változásokra való folyamatos reflektálást, az elvárásokra való válaszadást, a folyamatos önfejlesztést. Jelen kötetünk beszélgetőtársai ezúttal is az oktatás különféle területeiről – a pedagógusképzésből, az oktatáskutatásból, az oktatási tudásmenedzsmentből, a civil szférából és az iskolák mindennapjaiból – érkeztek, különböző szerepekben vannak jelen, de nemcsak a pedagógusszakma iránti elhivatottságuk köti össze őket országokon is átívelő módon, hanem a fenti témákban számos, egymásra reflektáló gondolat és összekapcsolódó szándék is. Örömmel tesszük közzé a velük készült izgalmas beszélgetéseket!

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.